https://ipc2u.pl/o-nas/dzial-zarzadzania-jakoscia/
23:05 12.07.2024
. .
Upoważnienie
Zaloguj Się:
Hasło:


Rejestracja
Forgot your password?
e-Mail::
Forgot your password?
W ulubionych nie ma żadnych pozycji
Wybrane produkty
Cena na żądanie
.
.
Koszyk
Cena na żądanie
Discount -
Razem:

Dział zarządzania jakością

Poprzez szereg zasad wszyscy pracownicy IPC2U starają się sprostać obawom i potrzebom wszystkich naszych klientów i partnerów. Naszą misją jest szereg celów, których podstawową filozofią jest ciągłe doskonalenie i intensyfikacja relacji biznesowych oraz utrzymywanie ich w sposób uczciwy i entuzjastyczny:

Orientacja na klienta
Chcemy być dobrym partnerem biznesowym i ciągle się rozwijać. Dbamy o relacje z klientami poprzez usługi, które wykraczają poza oczekiwania klientów dzięki innowacjom, wysokiej jakości wykonania oraz możliwie najlepszej pomocy technicznej i usługom.

Orientacja na rozwiązywanie problemów
Zintegrowane rozwiązywanie problemów przez nasze osoby kontaktowe w celu obniżenia kosztów dla naszych klientów.

Bliskość rynku
Stały rozwój naszej działalności, poprawa naszej wydajności i szybkie czasy reakcji na rynek najnowszych technologii. Nawiązujemy trwałe sojusze z naszymi klientami, partnerami, dostawcami i innymi członkami branży, aby wzajemnie wzmacniać naszą pozycję rynkową.

Serwis i wsparcie
Nasz profesjonalny personel nie zostawi Cię samego z problemem.

Zaufaj nam!

Uwzględnienie

IPC2U zobowiązuje się do spełnienia wszystkich wymagań w celu utrzymania skuteczności systemu zarządzania jakością. Naszym celem jest ciągłe doskonalenie naszych produktów i procesów oraz spełnianie oczekiwań naszych klientów w zakresie wydajności, jakości, opłacalnych produktów i terminowości dostaw.

 • Wysoka jakość produktów oraz przestrzeganie harmonogramów przez wszystkichpracowników i partnerów biznesowych to podstawa satysfakcji klienta.
 • Zadowolenie i lojalność klientów są kluczem do stałej rentowności, rozwoju i przyszłości naszej firmy.
 • Zgodność z oficjalnymi przepisami i wewnętrznymi specyfikacjami jest decydującą podstawą naszego sukcesu z naszymi klientami.
 • Podstawą podejmowania decyzji we wszystkich naszych działaniach jest informacja zwrotna od naszych klientów.
 • Informacje zwrotne są ważne dla pomiaru satysfakcji klienta i poprawy naszych wyników.
 • Wszystkie procesy i działania są zawsze ukierunkowane na spełnienie oczekiwań naszych klientów.
 • Wysoce zmotywowani pracownicy są kluczowym czynnikiem w zorientowanym na klienta środowisku biznesowym.
 • Zapobieganie awariom jest naszym najwyższym priorytetem. Profesjonalne działania naprawcze są niezbędne, aby nasi klienci byli chronieni przed niedogodnościami lub szkodami.
 • Kontrolujemy naszych dostawców, aby umożliwić im osiągnięcie wspólnie uzgodnionych celów jakościowych.
 • Apelujemy do naszych dostawców, aby utrzymywali standardy jakości przy produkcji produktów IPC2U na wymaganym poziomie.
 • Dążymy do jakości przy odpowiednich kosztach, aby utrzymać i zwiększyć konkurencyjność naszych klientów i nas samych.
 • Czujemy się odpowiedzialni za wpływ naszych produktów i procesów na środowisko oraz dążymy do ograniczenia zużycia zasobów naturalnych i emisji szkodliwych emisji. Wymagania prawne i interesy społeczne są dla nas wiążącymcelem.
 • Aby zapewnić pełne szacunku środowisko pracy dla wysoce zmotywowanych pracowników, kierownictwo nieustannie dąży do wprowadzania lepszych warunków pracy i spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wysokiej jakości obiektów produkcyjnych.
 • ISO 9001 (system QM)
https://ipc2u.pl/o-nas/dzial-zarzadzania-jakoscia/
23:05 12.07.2024